• Odstąpienie od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Zamówienie nr: …...............................................................

Dane klienta: …..................................................................

Adres: …...........................................................................

Data zawarcia umowy: ….....................................................

Rodzaj dostawy: …..............................................................

Metoda płatności: …............................................................

 

Dane sklepu

kontakt@bezpiecznasuplementacja.pl

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy:

Produkt: ...............................................................................................

Cena: …................................................................................................

Ilość: ….................................................................................................

 

Cena dostawy: ….............................................................................

 

Zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy:

…..........................................................................................................................................